Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Ciljevi mreže su jačanje konkurentnosti MSP, bolji pristup informacijama – lakši pristup tržištu i transnacionalnim ekonomijama, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta. Mogućnosti koje mreža nudi su brojne. To je, prije svega, objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP radi lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanja poslovne saradnje, učestvovanja na tenderima, lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije, o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja, dobijanja informacija o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj, te podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti. Takođe, mreža obezbjeđuje informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke evropske poslovne mreže, kao i informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima. Evropsku mrežu preduzetništva formirala je Evropska komisija je 2008. godine s ciljem efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, posebno inovativnih malih i srednjih. Čini je više od 600 partnerskih organizacija i institucija (asocijacija, nacionalnih agencija, naučnih instituta, univerziteta) u kojima je angažovano preko 4.000 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, s ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou. Više informacija o Evropskoj mreži preduzetništva Republike Srpske možete pronaći na www.eunors.org 

Evropska mreža preduzetništva, kao najveća evropska mreža za poslovnu podršku, nudi set instrumenata za podršku preduzećima u Evropskoj uniji i šire. Ciljevi mreže su jačanje konkurentnosti MSP, bolji pristup informacijama – lakši pristup tržištu i transnacionalnim ekonomijama, podsticanje inovacija i izgradnja inovativnih kapaciteta. Mogućnosti koje mreža nudi su brojne. To je, prije svega, objedinjavanje usluga pružanja praktičnih informacija i pomoći MSP radi lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanja poslovne saradnje, učestvovanja na tenderima, lakšeg pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, dobijanja informacija o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima koji se odnose na inovacije, o posredničkim uslugama u transferu tehnologije i znanja, dobijanja informacija o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj, te podizanje svijesti o značaju inovativnosti i mogućnostima transfera tehnologija i povećanja konkurentnosti. Takođe, mreža obezbjeđuje informisanje o mogućnostima tržišta EU i učestvovanje u stvaranju široke evropske poslovne mreže, kao i informisanje o domaćim istraživačko-tehnološko-razvojnim mogućnostima. Evropsku mrežu preduzetništva formirala je Evropska komisija je 2008. godine s ciljem efikasnog i efektivnog iskorišćavanja potencijala preduzeća na jedinstvenom evropskom tržištu, posebno inovativnih malih i srednjih. Čini je više od 600 partnerskih organizacija i institucija (asocijacija, nacionalnih agencija, naučnih instituta, univerziteta) u kojima je angažovano preko 4.000 eksperata sa područja preduzetništva, inovacija i transfera tehnologije, s ciljem promocije konkurentnosti i inovacija na lokalnom i evropskom nivou. Više informacija o Evropskoj mreži preduzetništva Republike Srpske možete pronaći na www.eunors.org 

Privrednim društvima će biti prezentovane i mogućnosti koje nudi Evropska mreža preduzetništva kao instrument podrške preduzećima kao što su: pomoć u pronalasku poslovnih partnera iz EU, uspostavljanje poslovne saradnje sa institucijama i organizacijama EU, pružanje pristupa informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama EU, pomoć u pristupu finansijama EU te besplatne konsultantske usluge u segmentu jačanja kapaciteta za upravljanje inovacijama i internacionalizaciju poslovanja preduzeća.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je uveo u nastavni plan i program obaveznu studentsku praksu za studente završne godine radi sticanja radnog iskustva i olakšanog ulaska na tržište rada. U skladu sa tim, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je osnovao Karijerni i alumni centar Ekonomskog i fakulteta (KACEF) kao podorganizacionu jedinicu čija je osnovna svrha stvaranje trajnih veza između Fakulteta i njegovih studenata nakon završetka studija, organizovanje studentskih praksi i obuka te uspostavljanje i razvijanje saradnje između fakulteta, poslodavaca i studenata. Radi realizacije navedenih aktivnosti, KACEF je razvio web portal koji predstavlja interaktivnu platformu koja će omogućiti poslodavcima pristup bazi studenata i diplomaca (alumni članovi) Ekonomskog fakulteta i uvid u njihove biografije. Takođe, poslodavci će imati mogućnost da putem portala objavljuju sve relevantne informacije o svom poslovanju, pokreću diskusije o važnim temama i objavljuju konkurse za prakse ili radna mjesta. Namjera Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je da sve relevantne informacije o radu KACEF-a i funkcionisanju portala te višestrukim koristima rada KACEF-a za privredna društva budu  predstavljena privrednoj zajednici.

Prezentacija Evropske mreže preduzetništva i KACEF-a za privrednike sa područja opštine Gradiška  će se održati dana 4.2.2019. godine sa početkom od 15:30 časova u prostorijama Razvojne agencije opštine Gradiška (Vidovdanska 7). Previđeno trajanje prezentacije sa diskusijom i neformalnim druženjem uz posluženje je oko 90 minuta.

Pozivamo vas da prisustvujete prezentaciji i uzmete aktivno učešće u diskusiji.