Danas 6. februara 2019. godine je u prostorijama Opštine Gradiška održan forum građana, na kojem su predstavnici određenog broja Mjesnih zajednica imali priliku da razgovaraju o trenutnim problemima u njihovim mjesnim zajednicama, kao i budućim aktivnostima. Forum je održam u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica” koji realizuje UNDP-a uz finansijsku podršku Vlada Švedske i Švajcarske. Cilj Foruma je bio da se identifikuje jedan od prioritetnih problema koji će biti predložen za finansiranje putem Javnog poziva za jedinice Lokalne samouprave. Pozivom je definisano da vrijednost granta od strane UNDP-a ne smoje biti manja od 8.500,00 KM, odnosno veća od 17.000,00 KM. Takođe neophodno je obezbijediti i minimalno 30% učešća opštine u projektu. Nakon što se na internet stranici opštine Gradiška objavi koji prioritetni problem će se riješavati, pristupiće se izradi projektnog prijedloga. Razvojna agencija Gradiške će učestvovati u pripremi projektnog prijedloga u svojstvu fascilitatora.