Konferencija pod nazivom “Međuopštinska saradnja na polju mjera i aktivnosti privlačenja investicija” je održana u Prijedoru od 19-21. februara, a tematski je bila posvećena promociji međuopštinske saradnje prilikom planiranja i sprovođenja investicione politike, te potencijalnih razvojnih projekata i inicijativa koje će biti pokrenute u bliskoj budućnosti. Učesnici su istakli važnost efikasnog sistema stručnog obrazovanja i njegove bliske veze sa lokalnom poslovnom zajednicom kao i to da su investicione politike jedan od prioriteta za oblast međuopštinske saradnje sa značajnim potencijalom za poboljšanje performansi lokalne ekonomije. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Opštine Gradiška i Razvojne agencije Gradiška, a drugi dan konferencije predstavljeni su i privredni potencijali opštine Gradiška. Jedan od zaključaka je da je međuopštinska saradnja ključ razvoja susjednih Jedinica lokalne samouprave.

 

 

Konferencija je završna aktivnost projekta “Međuopštinska saradnja Prijedora, Kozarske Dubice i Gradiške na razvoju instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja – MOS-LER ” koju kofinansira  Evropska unija u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj, EU ProLocal.