Razvojna agencija obvještava sve zainteresovane proljoprivredne proizvođače da ukoliko nameravaju da apliciraju za sredstva Projekta EU4Business, da pomoć pri pripremi projektne aplikacije mogu potražiti u prostorijama razvojne agencije Gradiška. Konsultacije možete obaviti svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 15.00 časova.

Napominjemo da prije aplicirianja neophodno je da svi zainteresovani aplikanti provjere ispunjenost uslova za apliciranje, a detaljnije o istim možete pronaći u Smjernicama za aplikante.

Za više informacije možete nas kontaktirati i putem telefona 051/928-004, 051/928-005 ili putem i-mejla info@raga.ba.