Позив за достављање пројектних приједлога који се односе на развој предузетништва

Циљ Позива је допринијети убрзању успостављања и развоја микро, малих, средњих и новорегистрованих (старт-уп) предузећа, кроз концепт пружања финансијске и нефинансијске (техничку/стручну) помоћи крајњим корисницима (новим и постојећим предузетницима из циљаних категорија) те стварања и даљег развоја предузетничке инфраструктуре на нивоу јединица локалне самоуправе.

Буџет овог позива за достављање приједлога износи 1 000 000 евра који ће се реализовати кроз два ЛОТ-а;

  1. ЛОТ1 – подршка младим предузетницима приликом оснивања иновативних предузећа( укључујући дигитални ИТ сектор), промоција предузетништва, са фокусом на предузетнике (до 30 година живота) – буџет 600 000 евра;
  2. ЛОТ2 – јачање предузетничког духа, помоћ при регистрацији предузећа за особе које припадају рањивим групама, промоција предузетништва у арго-руралном и туристичком сектору са фокусом на предузетнике из рањивих група (жена, лица са инвалидитетом, националне мањине, лица старија од 50 година) – буџет 400 000 евра.

Прихватљиви подносиоци пројектних приједлога су партнерства која чине водећи партнер (главни подносилац пројекта – обавезно општина или друга јавна институција) и партнери (придружени подносиоци пројекта – друге општине учеснице партнерства, заводи за запошљавање, пружаоци услуга формалног образовања укључујући стручне школе и универзитете и неформалног образовања, пружаоци услуга развоја предузетништва, невладине организације  укључујући привредне коморе, организације послодаваца, синдикате, занатска удружења, развојне агенције, те предузећа).

Прихватљива вриједност приједлога пројеката (износ гранта од стране ИЛО)  се креће у распону 150 000 – 200 000 евра уз минимално кофинансирање подносиоца приједлога пројекта/конзорцијума партнера у износу од 10% укупне вриједности пројекта.

Пројектну документацију можете преузети у наставку: