Kompanija Prointer ITSS, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banjaluka, obezbjedila je fond od 110. 000 KM koji će biti podijeljen u vidu bespovratnih grantova malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima širom Srpske, u cilju prevazilaženja šteta nastalih u poslovanju zbog pandemije virusa COVID19.