Novi rok za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru EU4Bussines Poziva namjenjenog preduzetništvu

U cilju pružanja jednakih mogućnosti za sve aplikante sa područja pogođena nedavnim poplavama u Republici Srpskoj/BiH, EU4Business projekt koji finansira Evropska unija ovim putem obavještava sve zainteresovane aplikante da je novi rok za dostavljanje Sažetaka projekta u okviru Poziva za dostavljanje projektnih prijedloga EU4Business – razvoj preduzetništva, 31. maj 2019. godine.

Ostali uslovi Poziva ostaju isti.