Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga koji se odnose na razvoj preduzetništva

Cilj Poziva je doprinijeti ubrzanju uspostavljanja i razvoja mikro, malih, srednjih i novoregistrovanih (start-up) preduzeća, kroz koncept pružanja finansijske i nefinansijske (tehničku/stručnu) pomoći krajnjim korisnicima (novim i postojećim preduzetnicima iz ciljanih kategorija) te stvaranja i daljeg razvoja preduzetničke infrastrukture na nivou jedinica lokalne samouprave.

Budžet ovog poziva za dostavljanje prijedloga iznosi 1 000 000 evra koji će se realizovati kroz dva LOT-a;

  1. LOT1 – podrška mladim preduzetnicima prilikom osnivanja inovativnih preduzeća( uključujući digitalni IT sektor), promocija preduzetništva, sa fokusom na preduzetnike (do 30 godina života) – budžet 600 000 evra;
  2. LOT2 – jačanje preduzetničkog duha, pomoć pri registraciji preduzeća za osobe koje pripadaju ranjivim grupama, promocija preduzetništva u argo-ruralnom i turističkom sektoru sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih grupa (žena, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina) – budžet 400 000 evra.

Prihvatljivi podnosioci projektnih prijedloga su partnerstva koja čine vodeći partner (glavni podnosilac projekta – obavezno opština ili druga javna institucija) i partneri (pridruženi podnosioci projekta – druge opštine učesnice partnerstva, zavodi za zapošljavanje, pružaoci usluga formalnog obrazovanja uključujući stručne škole i univerzitete i neformalnog obrazovanja, pružaoci usluga razvoja preduzetništva, nevladine organizacije  uključujući privredne komore, organizacije poslodavaca, sindikate, zanatska udruženja, razvojne agencije, te preduzeća).

Prihvatljiva vrijednost prijedloga projekata (iznos granta od strane ILO)  se kreće u rasponu 150 000 – 200 000 evra uz minimalno kofinansiranje podnosioca prijedloga projekta/konzorcijuma partnera u iznosu od 10% ukupne vrijednosti projekta.

Projektnu dokumentaciju možete preuzeti u nastavku: