Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH: 1, 5 miliona grant sredstava za jedinice lokalne samouprave, nevladine organizacije i udruženja

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je ukupno devet javnih poziva za dodjelu grant sredstava u iznosu od 1, 5 miliona KM, usmjerenih ka jedinicama lokalne samouprave, nevladinim organizacijama i udruženjima.

Grant sredstva namijenjena su za:

-jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u razvojnoj saradnji sa iseljeništvom

-podršku nevladinim organizacijama i udruženjima u njihovim aktivnostima prema iseljeništvu,

-podršku udruženjima nacionalnih manjina, organizacijama lica sa invaliditetom, nevladinim organizacijama uključenim u zaštitu žrtava trgovine ljudima, organizacijama za ljudska prava u svrhu promocije ljudskih prava, udruženjima porodica nestalih osoba,

-podršku obrazovanju Roma i rješavanju problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja.

Detaljne informacije o pojedinačnim javnim pozivima, kao i sve aplikacione obrasce moguće je preuzeti na stranicama Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Krajni rok za podnošenje prijava je 04.12.2020. godine.