EU4BusinessRecovery: 2,25 miliona evra za projekte iz oblasti metalskog, mašinskog i drvnog sektora

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Vlade Savezne Republike Njemačke – EU4BusinessRecovery – Za pomoć preduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih COVID-19 pandemijom, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH je objavio javni poziv za prijavu interesa u oblasti metalskog, mašinskog i drvnog sektora.

U okviru Javnog poziva, kompanije će biti podržane u izradi planova za kontinuitet poslovanja. Nakon izrade planova, bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.25 miliona evra će biti ponuđena odabranim korisnicima za implementaciju mjera identifikovanih u planovima za kontinuitet poslovanja.

Visina mogućih odobrenih sredstava po individualnoj kompaniji je do 48.000 eura, a bespovratna sredstva će se moći koristiti na aktivnosti poput primjene industrijskih standarda, primjene vrhunskih energetski efikasnih mašina, strategije dvostrukog ili više izvora u kupovini, razvoja strategije ulaska na tržište, inovacije digitalnog marketinga i slično.

Prijave je moguće podnijeti online, putem aplikacijskog portala dostupnog na linku: https://eu4business.core-enigma.com/.

Rok za podnošenje prijava i dostavljanje prateće dokumentacije je 31. januar 2022. godine do 16:00 sati.