Gradska uprava grada Gradiška je objavila Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podrške preduzetništvu za 2021. godinu.

Predmet ovog javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava preduzetniku (korisniku) koji posluje u okviru oblasti prerađivačke industrije i informaciono-komunikacionih tehnologija, a u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele podsticaja iz Programa podrške preduzetništvu za 2021. godinu.

Tekst Javnog poziva dostupan je na internet stranici Grada Gradiška, putem linka: http://www.gradgradiska.com/2021/09/јавни-позив-за-додјелу-средстава-из-пр/