Kompanija Prointer ITSS, u saradnji sa Područnom privrednom komorom Banjaluka, obezbjedila je fond od 110. 000 KM koji će biti podijeljen u vidu bespovratnih grantova malim preduzećima i samostalnim preduzetnicima širom Srpske, u cilju prevazilaženja šteta nastalih u poslovanju zbog pandemije virusa COVID19.

Na poziv za dodjelu sredstava mogu aplicirati privredna društva i samostalni preduzetnici koji zapošljavaju od 2 do 9 radnika, ostvaruju ukupno manje od 500. 000KM godišnjeg prihoda i koja su pretrpjela štetu u poslovanju zbog pandemije virusa korona.

Poziv je otvoren do 25. maja, a sve detalje i uslove za apliciranje možete pronaći na internet stranici kampanje koja je nazvana „Mikro znači više“.