Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS: Objavljen Konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija lica sa invaliditetom

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS objavilo je Konkurs za sufinansiranje aktivnosti sportskih organizacija lica sa invaliditetom sa sjedištem u RS u 2020. godini.

Sredstva u ukupnom iznosu od 40 000 KM (500 do 5 000 KM po projektu) namijenjena su za sufinansiranje sportskih aktivnosti koje se odnose na:

-učešće na međunarodnim takmičenjima – regionalna liga, evropske i svjetske lige/prvenstva/kupovi (u cilju razvoja i afirmacije sporta Republike Srpske),

-učešće na prvenstvima/kupovima Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

-programske i redovne aktivnosti sportskih saveza Republike Srpske.

-organizaciju tradicionalnih sportskih manifestacija ili turnira međunarodnog i republičkog značaja u cilju razvoja i promocije sporta Republike Srpske).

Konkurs je otvoren do 10.12.2020. godine, a pravo učešća na konkursu imaju sportske organizacije lica sa invaliditetom i pojedinci sportisti sa invaliditetom sa sjedištem u Republici Srpskoj koji su:

– upisani u Registar sportskih organizacija i drugih organizacija u oblasti sporta, koji vodi Ministarstvo porodice, omladine i sporta do dana objavljivanja konkursa,

– dostavili izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, ukoliko su bile finansirane od strane Ministarstva porodice, omladine i sporta u 2019. i 2020. godini, po bilo kojem osnovu.

Detaljne informacije o ovom konkursu, kao i sve aplikacione obrasce moguće je preuzeti na stranicama Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS.