Odigraj zeleno: Realizovana druga projektna aktivnost

U okviru projekta „Odigraj zeleno“, koji provodi Razvojna agencija Gradiška u sklopu inovacijskog izazova „Čisto da se zna“ UNDP Accelerator Laba u BiH, realizovana je druga projektna aktivnost koja je podrazumijevala uspostavljanje dva zelena ostrva na dvije lokacije u centru grada.

U saradnji sa partnerskim preduzećem KP „Gradska čistoća“ pored postojećih kontejnera za mješoviti otpad, na oba zelena ostrva postavljena su po dva kontejnera za odlaganje papira i PET ambalaže.

Uspostavljanje zelenih ostrva omogućiće građanima pravilno razvrstavanje i odlaganje otpada, što će uticati na unapređenje komunalne djelatnosti i podsticanje reciklaže, te dugoročno doprinijeti očuvanju životne sredine.

Takođe, u pripremi je mobilna aplikacija za stanovnike Gradiške sa edukativnom i „gejming“ sekcijom, koja će se koristiti pri odlaganju otpada.

U narednom periodu biće realizovane i ostale projektne aktivnosti.