OTVOREN CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U DRVOPRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI

EVROPSKA UNIJA I VLADA SR NJEMAČKE PODRŽALE RAZVOJ KONKURENTNOSTI DRVOPRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE NA PODRUČJU GRADIŠKE, SRPCA, LAKTAŠA I KOZARSKE DUBICE

Danas je u u okviru projekta „Gradiška – grad drveta“ u Gradišci svečano otvoren Centar za istraživanje i razvoju drvo-prerađivačkoj industriji. Na press konferenciji organizovanoj tim povodom, predstavljeni su glavni projektni ciljevi, planirane aktivnosti, kao i partneri na projektu.

Primjenom savremene opreme i digitalnih alata, Centar za istraživanje i razvoj će omogućiti brojne usluge za razvoj poslovanja kompanija u drvoprerađivačkoj industriji, te doprinjeti stvaranju novih i visokokvalitetnih radnih mjesta na području Gradiške, Srpca, Laktaša i Kozarske Dubice. Ukupna vrijednost projekta je nešto veća od 700.000 KM, od čega je Evropska unija kroz EU4Business projekat osigurala bespovratna sredstava od oko 550.000 KM. Vodeći realizator projekta je grad Gradiška, a partneri su JU Tehnička škola u Gradišci i BOR d.o.o. Gradiška.

„Danas otvaramo Centar za istraživanje i razvoj u drvoprerađivačkoj industriji koji će da pruža podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u gradu Gradiška i opštinama Srbac, Laktaši i Kozarska Dubica. Centar će im pomoći da postanu kompetitivniji na domaćem i međunarodnim tržištima. Nadamo se da će ovaj istraživački Centar biti iskorišten dobro od strane lokalnih malih i srednjih preduzeća kako bi im se pomogao proces njihovog ubrzanog oporavka, zasnovan na održivom rastu.“, izjavio je Stefano Donati, šef Regionalnekancelarije u Banjoj Luci pri Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

„Nema naučnih inovacija bez saradnje sa privredom i nema privrede bez potpunog korišćenja svih naučnoistraživačkih potencijala koje mi imamo. Centar koji smo danas otvorili ovdje u Gradišci će sigurno biti mjesto okupljanja i stvaranja potpuno novog eko sistema u koji su uključeni gradska administracija, obrazovni sektor kroz Tehničku školu i privreda kroz saradnju sa drvo-prerađivačkim kompanijama. Ovo je dobar model koji ćemo mi pokušati sa nivoa Vlade i u saradnji sa potencijalnim donatorima i svim drugim zainteresovanim stranama, da kopiramo i na ostale regije.“, izjavio je Srđan Rajčević, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo u Vladi Republike Srpske.

“Gradska uprava je zajedno sa odijeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i međunarodne projekte i Razvojnom agencijom grada Gradiške, prepoznala da su našoj drvnoj industriji neophodni novi proizvodi, nove tehnologije, novo unaprijeđenje zato što tehnološki zaostajemo u odnosu na EU tržišta. Ovdje ćemo stvoriti mogućnost da se zaposle mladi ljudi, da oni kreiraju, modeliraju, dizajniraju nove proizvode iz oblasti drvoprerade. Takođe, da se stvaraju prototipi u saradnji sa Tehničke školomi privatnom kompanijom „Bor“ iz Gradiške te da naši proizvođači brže ulaze u serijske proizvodnje.“,  izjavio je Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.

EU4Business je projekat Evropske unije, koji s ciljem jačanja ekonomije BiH podstiče razvoj ciljanih sektora. Projekat je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Zajedno ga provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH koji podržava Vlada SR Njemačke.