Predstavnici Agencije na zajedničkom sastanku odbora za EU integracije

O organizaciji Saveza opština i gradova Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, održan je zajednički sastanak odbora za EU Integracije, čiji je cilj bio uspostavljanje modela podrške JLS u cilju veće uloge u procesu evropskih integracija, posebno u procesu programiranja i povlačenja sredstava iz nama dostupnih EU fondova.

Prisutnim su se obratili predstavnici Delegacije EU u BiH, oba saveza, kao i predstavnik Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Savez opština i gradova RS će u narednom periodu raditi na kreiranju podrške JLS u smislu jačanja kapaciteta za povlačenje sredstava iz EU fondova, kao i na razvoju mehanizma sa predfinansiranje projekata.