Studijska posjeta Briselu i institucijama EU

Direktor Razvojne agencije Gradiška je u periodu od 12. do 14. decembra 2022. godine boravio u studijskoj posjeti Briselu, u okviru koje je organizovan niz sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije. Između ostalog, organizovani su sastanci sa predstavnicima DG Regio i DG Near-a, na kojima je razgovarano o trenutnom statusu Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija u dijelu koji se odnosi na mogućnosti povlačenja sredstava kroz IPA III, kao i druge programe EU. U sklopu posjete predstavljeni su i rezultati rada Agencije, te upućene određene sugestije i prijedlozi u cilju unapređenja saradnje između aplikanata iz Republike Srpske i određenih struktura Evropske komisije sa kojima imamo mogućnosti direktnog kontakta.

Studijska posjeta organizovana je u saradnji Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske i Predstavništva Republike Srpske u Briselu.

U narednom periodu, očekuje nas još ovakvih ili sličnih aktivnosti, a sve u cilju promocije gradova i opština na evropskoj sceni.