USAID WHAM: Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima za obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a

USAID WHAM objavio je javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a orijentisanih prema proširenju proizvodnih kapaciteta, dostizanju novih tržišta i otvaranja novih radnih mjesta.

Objavljeni javni poziv je fokusiran na osposobljavanje radne snage, a prijaviti se mogu:

-Javne ili privatne organizacije za osposobljavanje, centri za stručno osposobljavanje, srednje i više srednje škole

-mala i srednja preduzeća (MSP) iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a koja pružaju obuke u korist šireg sektora u kojem djeluju,

-obrazovne institucije, poput škola, univerziteta i centara za obrazovanje odraslih,

-profitabilne organizacije, instituti za osposobljavanje i privatni obrazovni subjekti,

-nevladine organizacije (NVO) posvećene obrazovanju ili osposobljavanju, poslovna udruženja, privredne komore i razvojne agencije koje organizuju treninge za mala i srednja preduzeća u ciljanim sektorima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava je 350 000 USD, dok je maksimalan iznos pojedinačnog granta 70 000 USD.

Rok za dostavu aplikacija je 14.4.2021. godine, do 18:00 časova po lokalnom vremenu.

WHAM tim takođe organizuje Microsoft Teams webinare za prezentaciju javnog poziva i to:

-srijeda 24.3.2021 u 14 časova i

-srijeda 31.3.2021 u 14 časova

Detaljne informacije o samom projektu i svu dokumentaciju vezanu za javni poziv možete pronaći na sljedećem linku.