Агенција – О нама

Развојна агенција Градишка – РАГА  за међународну и регионалну сарадњу основана је одлуком Скупштине општине Градишка од 28. децембра 2017. године с циљем пружања техничке и савјетодавне подршке у програмима међународне и регионалне сарадње; размјена информација у сврху регионалног развоја; стварање локалних, прекограничних и међународних мрежа, промоције регије, подршке развојним програмима, привлачење директних страних инвестиција, изграђивање институционалних капацитета, техничке помоћи локалним властима у изради пројектних приједлога за финансирање кроз фондове ЕУ и друге доступне фондове у БИХ.

Почеци дјеловања Развојне агенције Градишка сежу још од 2007. године и оснивања Одсјека за развој при Кабинету начелника општине Градишка, који своје капацитете, искуство и ресурсе преноси на Развојну агенцију Градишка.

Тим Агенције чини 5 стручњака, младих људи, који се у свом раду руководе принципима одрживог развоја. Захваљујући првенствено свом особљу Развојна агенција Градишка остварује своју мисију и визију осигурања и повећања животног стандарда свих грађана општине Градишка, кроз привлачење средстава из домаћих и ЕУ фондова, као и привлачења страних инвестиција, те заједничком сарадњом са другим субјектима у регији настоји створити повољну економску климу за развој и унапређење локалног економског развоја општине Градишка.

Вођени искуством и појединачним референцама тима и пројектима имплементираним кроз рад у ЈЛС и НВО сектору, референце рада стручњака агенције се броје у више од 2000 корисника на локалном нивоу кроз имплементацију преко 20 развојних пројеката у БИХ и региону. У питању су значајни пројекти финансирани од стране донатора попут УНДП, УСАИД, ГИЗ, СИДА, Европске комисије у БИХ, Свјетске Банке итд.

Агенција свој програм рада заснива на политикама развоја општине Градишка, и у свом раду се настоји фокусирати на крајњег корисника, који живи од свог рада и жели створити вриједност које ће пренијети на будуће генерације. Према томе, Агенција ради са свим организацијама које послују на локалном и регионалном нивоу на начин да ствара различите синергије, покреће различите иницијативе, умрежава актере, а све са циљем ефикаснијег кориштања доступних ресурса и постизања бољих резултата, кроз пренос позитивних примјера искустава и пракси из ЕУ.

СТРУКТУРА АГЕНЦИЈЕ
УПРАВНИ ОДБОР АГЕНЦИЈЕ
Предсједник Управног одбора
Члан Управног одбора
Члан Управног одбора