Javni pozivi

POSLJEDNJE AŽURIRANJE: 22.03.2021.  godine  

NAZIV
DONATORA

NAZIV JAVNOG
POZIVA

KONTAKT OSOBA

PREUZMI SAŽETAK JAVNOG POZIVA


Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima (WHAM) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a)

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za podršku trening centrima koji rade obuku malih i srednjih preduzeća iz sektora metala, drveta, tekstila/obuće ili IKT-a


Predrag Borojević

Kontakt telefon:
051/928-004

USAID projekat “Diaspora Invest” raspisao je 8. javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kompanijama u BiH koje imaju dokazivo suvlasništvo ili poslovno partnerstvo sa članovima BiH dijaspore


Predrag Borojević
Siniša Balta

Kontakt telefon:
051/928-004

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zapošljavanja u 2021. godini

Duško Malešević
Nataša Ristić
Miroslav Gajić

Kontakt telefon:
051/928-004

Prvi poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za podršku investicijama za projekte dualnog obrazovanja

Poziv za podnošenje prijedloga za ad-hoc grantove za podršku

Poziv za Snagu mladih 2

Miroslav Gajić

Kontakt telefon:
051/928-004

Program kulturnih
grantova

Nataša Ristić

Kontakt telefon:
051/928-004