Javni pozivi

Tabela otvorenih javnih poziva
29. mart 2022. godine

Donator

Naziv javnog poziva

Cilj poziva

Grant sredstva

Prihvatljivi aplikant

Rok za apliciranje

Javni poziv za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2022. godini

Cilj poziva je nabavka savremenih tehnologija i opreme, kao i finansiranje aktivnosti koje
direktno doprinose razvoju i inovacijama postojećih poslovnih modela

Max 390.000 KM zbirno u posljednje 3 godine

Privredni subjekti sa područja Republike Srpske

26. april 2022. godine

Drugi poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti Regional Challenge Fund

- Jačanje kvaliteta i važnosti stručnog obrazovanja i kvalitetna priprema za tržište rada;

-  Razvoj metodologije dualnog ili kooperativnog obrazovanja i obuke kako bi se efikasno nosili sa nedostatkom ljudskih resursa i strateški pristupili građenju kapaciteta
 
- Omogućiti povoljnije okruženje za učenje kao i povećati kvalitet koorporativne obuke;

Minimalno:

150.000,00 Eura Maksimalno:

600.000,00 Eura

Konzorciji obrazovnih ustanova i bar dvije kompanije koje zajednički pripremaju i provode programe dualnog ili kooperativnog obrazovanja. Konzorcije trebaju predvoditi ustanove koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i provode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija.

14.04.2022. godine

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zzapošljavanja u 2022. godini

Program podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika

Cilj Javnog poziva je finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

5.000,000,00 KM

Privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici)

koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju sljedeće
uslove:

- Da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine u odnosu na 31. 12. 2020. godine što se utvrđuje provjerom u bazi podataka Poreske uprave Republike Srpske.

- Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.

- Da su zaposlili radnike u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine na puno radno vrijeme (8 sati).

31.12.2022. godine

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promovišu inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. ⠀

Min: 5.000 KM

Max: 50.000 KM

Neprofitne i profitne nevladine organizacije, udruženja i kompanije registrovane u BiH

Tri roka su predvidjena:
 
24.11.2021. god

 31.01.2022. god

15.03.2022. god