Javni pozivi

Tabela otvorenih javnih poziva

10. Avgust 2022. godine

Donator

Naziv javnog poziva

Cilj poziva

Grant sredstva

Prihvatljivi aplikant

Rok za apliciranje

Javni poziv za dodjelu podsticaja za mala i srednja preduzeća

Cilj Javnog poziva je dodjela podsticaja za MSP za digitalnu transformaciju, tehničke inovacije, očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti, organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije, takođe i da se doprinese jačanju, razvoju, promociji i dinamičnijem rastu MSP.

Oblasti digitalne  transformacije, tehničke inovacije i očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti: 820.000,00 KM, dok su za podsticaje za organizovanje zajedničkog nastupa MSP na sajmu, odnosno izložbi i za organizovanje sajma, odnosno konferencije: 187.000,00 KM.

Razvojne agencije, ustanove, organizacije i udruženja koja ispunjavaju opšte uslove iz Javnog poziva.

25.08.2022 godine

Drugi poziv Interreg Euro-MED

1. Pametniji mediteran

1.1 Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija.

2. Zeleniji Mediteran

2.1 Promovisanje tranzicije ka cirkularnoj i resursno efikasnoj ekonomiji;

2.2 Promovisanje prilagođavanja klimatskim promjenama i prevencije rizika od katastrofa, otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima;

2.3 Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene infrastrukture, uključujući urbana područja i smanjenje svih oblika zagađenja.

Predmetni pozivom finansiraju se tri vrste projekata:

 Istraživanje, Testiranje, Prenos.

86.000.000,00 Eura

Javne i privatne organizacije

27.10.2022. godine

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zzapošljavanja u 2022. godini

Program podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika

Cilj Javnog poziva je finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

5.000,000,00 KM

Privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici)

koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju sljedeće
uslove:

- Da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine u odnosu na 31. 12. 2020. godine što se utvrđuje provjerom u bazi podataka Poreske uprave Republike Srpske.

- Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.

- Da su zaposlili radnike u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine na puno radno vrijeme (8 sati).

31.12.2022. godine