Agencija u brojkama

Odobreni projekti za Grad
Ukupno 30 projekata
Odobreni projekti za privredne subjekte
Ukupno 55 projekata
Odobreni projekti za udruženja građana
Ukupno 25 projekata
7 473 481 KM odobrenih sredstava od strane domaćih, međunarodnih i EU donatora