Javni pozivi

Tabela otvorenih javnih poziva
23. septembar 2021. godine

Donator

Naziv javnog poziva

Cilj poziva

Grant sredstva

Prihvatljivi aplikant

Rok za apliciranje

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promovišu inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu.

Min: 5.000 KM

Max: 50.000 KM

Neprofitne i profitne nevladine organizacije, udruženja i kompanije registrovane u BiH

Tri roka su predvidjena:
24.11.2021. god
 31.01.2022. god
15.03.2022. god

Javni poziv za transformacijske loklane projekte za 2022. godinu

Ciljevi transformacijskih lokalnih projekata su:
- podrška civilnom društvu;
-  podrška slobodi izražavanja i pristupu informacijama, uključujući i slobodu medija;
-  promocija jednakog i maksimalnog učestvovanja u političkom i javnom životu;
-  promocija institucionalne izgradnje vladavine prava;
-  promocija jednakosti i nediskriminacije;
-  promocija ljudskih prava u temama spojenim sa zapošljavanjem i zaštitom životne sredine.

Max: 26.000 KM

Opštinske/gradske, regionalne ili državne institucije, nevladine organizacije, akademske ustanove ili agencije koje rade na lokalnim projektima, organizacije lokalne zajednice itd.

8. oktobar 2021. godine do 12.00 časova

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podrške preduzetništvu za 2021. godinu

Cilj poziva je dodjela sredstava preduzetnicima koji posluju u oblasti preradjivačke industrije I informaciono-komunikacionih tehnologija

Max 30% od ukupne vrijednosti ili 10.000 KM

Registrovani preduzetnici na području grada Gradiška

15. oktobar 2021. godine

Javni poziv za ublažavanje utjecaja krize covid-19 u metalnoj, mašinskoj i drvnoj industriji u bih

Cilj poziva je jačanje kapaciteta MMSP koja posluju u sektoru prerade drveta I sektoru metala kako bi se omogućio kontinuitet poslovanja i unapređenje poslovanja za razvoj novih proizvoda i usluga i pristup novim tržištima

Min: 10.000 evra

Max: 48.000 evra

Mikro, mala i srednja preduzeća

26. septembar 2021. godine

Javni poziv za prijavu malih lokalnih projekata za 2022. godinu

Projektni prijedlozi se moraju odnositi na jedan od sljedećih sektora:
- Ekonomskog rasta sa naglaskom na energije iz obnovljivih izvora,
- sektor održivog korištenja prirodnih izvora i
sektor javne uprave

Min: 15.300 KM

Max: 37.000 KM

Nevladine organizacije, udruženje građana, akademske ustanove koje rade na lokalnim projektima; organizacije i agencije, koje svoje aktivnosti usmjeravaju na lokalni razvoj (npr. LAG)

24. septembar 2021. godine