MEG 2: Gradiška ponovo najbolje rangirana jedinica lokalne samouprave!

U proteklom periodu predstavnici druge faze Projekta opšinskog okolišnog upravljanja (MEG 2) prezentovali su procjene sistema upravljanja rezultatima u 31 partnerskoj lokalnoj zajednici. Procjena je urađena na osnovu Metodologije za procjenu učinka unutar sistema upravljanja rezultatima u MEG partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Cilj procjene bio je mjerenje sistemskog napretka lokalnih zajednica, kako bi se sa planiranja lokalnog razvoja prešlo na integrisano upravljanje razvojem. Dodatni cilj bio je dijagnostifikovanje stanja, gdje su se identifikovale dobre prakse, kao i oblasti u kojima su potrebna unapređenja.

Kao što je očekivano, partnerske lokalne zajednice koje su učestvovale u prvoj fazi MEG projekta prednjače u rangiranju. Tako je na prvom mjestu u ukupnom rangiranju Grad Gradiška, a odmah iza slijede Općina Tešanj, Grad Gračanica, Općina Žepče, Grad Prijedor, Grad Bosanska Krupa.

Kada se gleda samo oblast „Predstavnička uloga, odlučivanje, kreiranje i praćenje sprovođenja politika JLS od strane skupštine/ vijeća“, prvorangirani je Tešanj, a prate ga Gradiška, Gračanica, Žepče i Bosanska Krupa. Što se tiče oblasti „Transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti“, na prvom mjestu je Tešanj, a tu su još i Gračanica, Bosanska Krupa, Gradiška, Teslić, Prijedor, Prnjavor, Bihać, Žepče, Sanski Most i Šamac. U oblasti „Učešće javnosti u procesu donošenja odluka“ predvodnik je Gradiška, a slijede ga Žepče i Prijedor. Što se tiče posljednje oblasti „Efikasnost i efektivnost JLS“, ni tu nije bila niti jedna JLS sa izrazito visokim učinkom, dok su kao visoko učinkovite ocijenjeni Gradiška, Žepče i Prijedor.

Procjena učinka vršiće se svake naredne godine, zaključno sa 2025. godinom, po uporedivoj metodologiji kako bi se registrovao napredak svake pojedine lokalne zajednice tokom druge faze MEG projekta. Namjera je da partnerske lokalne zajednice, uz podršku projekta, koriste sistem kao aktivni alat za unapređenje stanja u ciljanim oblastima i poboljšaju kvalitet pružanja javnih usluga svim svojim stanovnicima.

Iskustva u provođenju uvodne procjene učinka u partnerskim lokalnim zajednicama poslužiće za kreiranje modela sveobuhvatne procjene učinka u JLS u BiH.  Cilj je da se u saradnji s partnerskim institucijama u BiH testiraju, razviju, usaglase i institucionalizuju univerzalni standardi za lokalnu samoupravu, kao i način redovnog praćenja dostignutog nivoa u primjeni ovih standarda u cijeloj BiH.

Druga faza Projekta opštinskog okolišnog upravljanja se trenutno implementira u 31 jedinici lokalne samouprave, a zajednički ga finansiraju Vlada Švicarske, Švedska i Vlada Češke Republike, dok projekat provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini.