Razvojna agencija Gradiška uzela je učešće u uvodnoj aktivnosti Sedmice održivog razvoja u BiH

Razvojna agencija Gradiška uzela je učešće u uvodnoj aktivnosti Sedmice održivog razvoja u BiH koju je  organizovao UNDP BiH u Sarajevu 04.10. sa akcentom na integrisanju ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama. Jedan od panelista bio je Miroslav Gajić, projektni koordinator za razvoj i upravljanje projektima, gdje je prisutnima prezentovao ostvarene rezultate projekta „Odigraj zeleno“. Više informacija o događaju i snimak možete pronaći na: https://www.facebook.com/UNDPBiH/videos/4055353257903241/