Javni pozivi

Tabela otvorenih javnih poziva
25. novembar 2021. godine

Donator

Naziv javnog poziva

Cilj poziva

Grant sredstva

Prihvatljivi aplikant

Rok za apliciranje

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

-Doprinos stabilizaciji/jačanju proizvodne konkurentnosti i povećanju nivoa produktivnosti primarne poljoprivredne proizvodnje kroz modernizaciju i uvođenje novih tehnologija, inovacije i stvaranje dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda;
-Unapređenje kvaliteta proizvoda, higijene i sigurnosti hrane kroz uvođenje standarda kvaliteta;
-Promovisanje dobrih poslovnih praksi (poljoprivrednih, sigurnosnih uslova  na radu  i dr.) i održivog razvoja putem poboljšanja upravljanja prirodnim resursima, zaštite okoliša, zaštite radnika i sigurnosti hrane;
-Doprinos ublažavanju posljedica nastalih uslijed pandemije COVID-19, pouzdano osiguranje snabdijevanje prerađivačkih kapaciteta sa sirovinom i domaćih potrošača sa svježim proizvodima, te korištenje novonastalih  poslovnih prilika za pozicioniranje domaćih i pristup novim tržištima u BiH, okruženju, EU i svijetu.

Od 20.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a)

Fizička lica , obrti/preduzetnici, zadruge i preduzeća

31.01.2022. godine

(do 17:00 sati)

Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća

Cilj Javnog poziva je sprovođenje digitalne transformacije poslovanja

120.000,00 KM

Mala i srednja preduzeća koja imaju sjedište na teritoriji Republike Srpske

02. decembar. 2021, godine

Poziv za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2022. i 2023 godine

Cilj Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokalnom nivou koji imaju za cilj da doprinesu održivom povratku i razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja lokalne

infrastrukture i kvaliteta života u povratničkim sredinama, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog razvoja svih krajeva Bosne i Hercegovine.

1) Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekta od strane ministarstva iznosi 300.000,00 KM.

2) Maksimalna vrijednost finansiranja jednog projekata od strane ministarstva je 100.000,00 KM ako je projekat apliciran od strane Udruženja.

3) Maksimalna vrijednost finansiranja po svim projektima za područje jedne Opštine/Grada iznosi 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou.

Organi vlasti, jedinice lokalne samouprave, mjesne zajednice, institucije i vjerske zajednice, te udruženja čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

31.decembar 2021, godine

Podrška promociji regionalnih aktivnosti civilnog društva na Zapadnom Balkanu

Opšti cilj WBF trećeg poziva za dostavljanje predloga je da doprinese regionalnoj i prekograničnoj saradnji, dobrosusjedske odnose i jačanje regionalne kohezije u regionu Zapadni Balkan.

Oblasti za podnošenje predloga su sledeće:
A. Kulturna saradnja
B. Obrazovanje i naučna razmena
C. Održivi razvoj

Maksimalno: 15.000,00 Eura po projektu

-Pravna lica osnovana u jednoj od WB6;
-Neprofitne i organizacije civilng društva;
-Specifični tip organizacije (Lokalni ili regionalni javni subjekti);
-Poslovna udruženja kao što su: poslovni klaster, poljoprivredno udruženje, komora za trgovinu, turističko udruženje, obrazovne institucije kao što je univerzitet/fakultet, škola, institut, biblioteka  akademija nauka/muzička/umjetnost, Institucije kulture ili sporta kao što su muzeji, umetničke galerije, pozorišta, biblioteke ili udruženja ustanova kulture, sportska društva.

23. decembar 2021, godine

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu digitalne transformacije malih i srednjih preduzeća Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u okviru projekta DigitalBIZ

Cilj Javnog poziva je poticanje razvoja Digitalne ekonomije preduzeća Republike Srpske i Brčko distrikta, kroz provedbu mjera podrške za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća, jačanje konkurentnosti i poticanje rasta MSP-a, te njihove otpornosti na krizu izazvanu COVID-19 pandemijom.

Minimalno: 10.000,00 KM

Maksimalno: 20.000,00 KM

-Pravna lica registrovana kao društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), najkasnije dvije godine prije objave ovog Javnog poziva.

-Pravna lica koja imaju više od 9 i manje od 250 zaposlenih na dan objave Javnog poziva.

-Imaju sjedište na području Republike Srpske ili Brčko Distrikta

26.novembar.2021. godine

do 17:00 sati

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za podršku malim i srednjim preduzećima u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće

Cilj Javnog poziva je doprinos povećanju kapaciteta poslodavaca za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i efikasnije korišćenje resursa, oporavak lanca snadbijevanja što će rezultirati u osiguranju neprekidnosti poslovanja i povećanoj vertikalnoj integraciji.

Minimalno: 70.000,00KM

Maksimalno: 100.000,00 KM

Mala i srednja preduzeća koja posluju u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože i obuće na cijeloj teritoriji BiH

17.decembar. 2021. godine

Javni poziv za podnošenje prijava za program pomoći održivog povratka “Podrška zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi u periodu 2022-2023. godina” za područje entiteta Republika Srpska

Cilj Javnog poziva je podrška povratnicima pri zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi.

od 5.000,00 KM  do

50.000,00 KM

Manjinski povratnici na prostoru entiteta Republike Srpske

10.decembar.2021. godine

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama za unapređenje i razvoj ruralne/lokalne tržišne infrastrukture u Bosni i Hercegovini

Podrška pristupu tržištu lokalnim poljoprivrednim i prehrambenim proizvođačima koji se bave primarnom
proizvodnjom i preradom poljoprivredno prehrambenih proizvoda, starim zanatima i izradom rukotvorina i suvenira,

Pojedinačna mjera podrške finansirana od strane projekta EU4AGRI može iznositi minimalno 40.000 KM do maksimalno 200.000 KM bez PDV-a (ne uključuje obavezni dio sufinansiranja podnosioca prijave).

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Javnog poziva su isključivo jedinice lokalne samouprave (JLS)

08. decembar 2021. godine do 17:00 sati

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u preradjivacke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Cilj poziva je modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora i poboljšanje ruralne
ekonomije povećavajući konkurentnost poljoprivredne proizvodnje, poslova i usluga, ublažavajući
negativne ekonomske efekte pandemije COVID-19 na poljoprivredno-prehrambena preduzeća i
operatere ruralnog turizma, te osiguravajući kontinuitet njihovog poslovanja

Min: 30.000 KM

Max: 300.000 KM

SP-ovi, preduzetnici, zadruge i preduzeća

3. decembar 2021. godine

USAID Turizam – Javni pozivi za dodjelu grantova

Cilj grantova je podrška aktivnostima koje jasno podržavaju ciljeve projekta USAID Turizam, promovišu inovativne ideje, pomažu turističkim radnicima u zadovoljavanju međunarodnih standarda kvaliteta i marketinga u turizmu. ⠀

Min: 5.000 KM

Max: 50.000 KM

Neprofitne i profitne nevladine organizacije, udruženja i kompanije registrovane u BiH

Tri roka su predvidjena:

 

24.11.2021. god

 31.01.2022. god

15.03.2022. god