Javni pozivi

Tabela otvorenih javnih poziva
06. maj 2022. godine

Donator

Naziv javnog poziva

Cilj poziva

Grant sredstva

Prihvatljivi aplikant

Rok za apliciranje

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova

Jačanje konsultantskih usluga u BiH kroz finansijsku podršku pravnim subjektima koji nude konsultantske usluge i edukacije/obuke/treninga u oblasti poslovnog planiranja, pripreme projektnih prijedloga za finansiranje i prijava na javne pozive u poljoprivredno-prehrambenom sektoru,  s ciljem osiguravanja šire dostupnosti ovih usluga krajnjim korisnicima (poljoprivrednim proizvođačima i poljoprivredno-prehrambenim preduzećima), kao i bolji kvalitet pruženih usluga.

Do 40.000 KM. 

Preduzeća i udruženja građana (nevladine organizacije) koje su registrovane u BiH i koje imaju iskustvo u realizaciji programa obuke i konsaltinga u oblasti  poslovnog planiranja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

08.07.2022. godine

Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programima zzapošljavanja u 2022. godini

Program podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novo zapošljavanje radnika

Cilj Javnog poziva je finansijska podrška privrednim subjektima radi održanja postojećeg nivoa zaposlenosti i kreiranja novih radnih mjesta.

5.000,000,00 KM

Privredni subjekti (pravna lica i preduzetnici)

koji imaju registrovano sjedište na području Republike Srpske i ispunjavaju sljedeće
uslove:

- Da je kod poslodavca došlo do povećanja ukupnog broja zaposlenih u periodu 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. godine u odnosu na 31. 12. 2020. godine što se utvrđuje provjerom u bazi podataka Poreske uprave Republike Srpske.

- Da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom.

- Da su zaposlili radnike u periodu od 1. 1. 2021. do 31. 12. 2021. godine na puno radno vrijeme (8 sati).

31.12.2022. godine