Naš tim

Bogdan Vicanović
Direktor
Miroslav Gajić
Projekt menadžer
Siniša Balta
Projekt menadžer
Duško Malešević
Projekt menadžer
Nataša Ristić
Projekt menadžer
Predrag Borojević
Menadžer CZIR
Aleksandar Ivaštanin
Glavni inženjer CZIR
Gorana Đukić
Saradnik za projekte i administraciju