Američka ambasada u BiH: Grantovi za program komisije za demokratiju, program za jačanje prava i položaja žena i kulturni program

Američka ambasada u BiH objavila je javne poziva za raspodjelu malih grantova koji se odnose na:

-program komisije za demokratiju

-program za jačanje prava i položaja žena i

-program kulture

Program komisije za demokratiju usmjeren je ka podršci nevladinim organizacijama u promociji demokratije, održivog civilnog društva i promovisanju evroatlanskih integracija. Cilj ovog programa je povećati povjerenje građana u institucije vlasti i civilno društvo, te povećati osjećaj građanskog identiteta u društvu. Projekti bi trebalo da se bave temama: antikorupcije, evroatlantskih integracija, te demokratskim političkim procesima, s posebnim naglaskom na izbornu reformu i preporuke OSCE/ODIHR.

Ukupan fond dostupnih sredstava iznosi 500 000 USD, odnosno 1 000 – 50 000 USD po projektu.

Konkurs je otvoren do 05.02.2021. godine do 17 časova, a prijaviti se mogu nevladine, neprofitne organizacije, obrazovne institucije registrovane i sa sjedištem u Bosni i Hercegovini.

Program za jačanje prava i položaja žena podržava nevladine organizacije u promociji ženskih liderstva, učešća žena u vlasti i biznisu kao važnim faktorima za napredak BiH, te promociji ravnopravnosti. Projekti bi trebalo da obuhvataju teme: ekonomsko osnaživanje žena i djevojaka, promocija ženskog angažmana u politici kao glasača, zagovornika i kandidatkinja, pojačavanje ženskih glasova i liderstva u pitanjima koja utiču na sve građane BiH, osnaživanje djevojaka i mladih žena da postanu lideri u svojim školama, zajednicama i zemlji, prevencija rodno uslovljenog nasilja, te svijest o zdravstvenim problemima žena.

Ukupan fond dostupnih sredstava iznosi 300 000 USD, odnosno 1 000 – 50 000 USD po projektu.

Prijaviti se mogu nevladine, neprofitne organizacije, obrazovne institucije registrovane i sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, a krajnji rok za predaju dokumentacije je 19.02.2021. godine.

Program kulturnih grantova odnosi se na podršku programima koji dijele bogatstvo i različitost američke kulture sa BiH javnošću i promovišu međusobno razumijevanje i kulturni dijalog između SAD-a i BiH. Sredstva podrške u iznosu 1 000 – 15 000 USD po projektu namijenjena su nevladinim, neprofitnim organizacijama, institucijama kulture, kulturno umjetničkim organizacijama sa gostujućim izvođačima, izložbama, radionicama, koje su u skladu sa ciljevima programa kulturnih grantova. Prijedlozi se podnose 3-6 mjeseci prije planiranih aktivnosti, a boduju se tri puta godišnje (31.01., 31.05., 31.07.).

Detaljne informacije o svakom javnom pozivu dostupne su na službenoj stranici Američke ambasade u BiH.