Challenge to Change: Novih 420.000 eura sredstava za privredne subjekte u BiH

U okviru projekta Challenge to Change, otvoren je novi javni poziv za privredne subjekte sa područja Bosne i Hercegovine i Švedske, koji mogu aplicirati za sredstva Challenge fonda.

Raspoloživi fond za ovaj poziv je oko 420.000 eura, a sredstva su namijenjena privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a (koji su registrovani najmanje šest mjeseci), predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 eura, dok korisnici iz kategorije mikro, malih i srednjih preduzeća do 250 zaposlenih (koji obavljaju djelatnost duže od dvije godine), mogu računati na podršku u maksimalnom iznosu do 30.000 eura. Aplikanti moraju obezbijediti i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta, čija realizacija ne može biti kraća od 3 niti duža od 6 mjeseci.

Poziv je otvoren do 12.02.2021. godine (16:00h), a prijave moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi na sajtu https://c2c.ba/ u skladu sa uputstvima koja se nalaze u dokumentu Vodič/Smjernice za aplikante.