Evropska unija obezbijedila 3.1 milion evra za proces digitalizacije poslovanja u sektoru poljoprivrede

Projekat EU4BusinessRecovery, kojeg finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini. Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 3.1 milion KM, Evropska unija podržaće ulaganja u digitalizovane poslovne prakse i standarde usmjerene na jačanje internih kapaciteta preduzeća u sektoru poljoprivrede, s ciljem podrške oporavku ili ponovnom pokretanju poslovnih aktivnosti preduzeća. Na javni poziv mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća koja se aktivno bave uzgojem i/ili preradom voća, uključujući sadni materijal, vinogradarstvo i masline, te uzgojem i/ili preradom povrća, mlijeka, mesa, jaja, ribe, žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i/ili meda. Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od10.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a) i mogu se koristiti samo za finansiranje prihvatljivih troškova. Za svaki projekat, podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije dok će projekat finansirati maksimalnih 85% ukupnog iznosa kroz mjeru podrške. Prihvatljive investicije i troškovi se odnose na nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, profesionalnih i konsultantskih usluga. Koncepte projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba do 08.08.2022. godine. Detaljne informacije, pravila javnog poziva kao i potrebna dokumentacija dostupni su na:https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/29