Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta “Horizont 2020” za 2020. godinu

Cilj predmetnog poziva je poboljšati prirodni, socijalni, kulturni i ekonomski potencijal ruralnih područja i podržati koherentnost politika. U ovom pozivu mogu da učestvuju mala i srednja preduzeća, akademska zajednica i organizacije javnog sektora.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 22. januar 2020. godine.
Više informacija na priloženoj internet stranici:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-RUR-2018-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState