Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje malih projekata na području BiH

CARITAS Bosne i Hercegovine, u okviru projekta „SOCIETIES 2“ kojeg finansira Evropska unija, objavio je:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za finansiranje malih projekata na području Bosne i Hercegovine.

U okviru ovog poziva finansiraće se najmanje osam projekata u vrijednosti od 5 000 do 8 250 evra.

Poziv je otvoren do 15.11.2020. godine, a zahtjeve za finansiranje mogu dostaviti lokalne organizacije osoba sa invaliditetom kao i socijalna preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Detalji javnog poziva, kao i prijavni obrasci dostupni su na službenoj stranici Caritasa BiH.