Odigraj zeleno: Realizovana treća projektna aktivnost

U okviru projekta „Odigraj zeleno“, koji provodi Razvojna agencija Gradiška u sklopu inovacijskog izazova „Čisto da se zna“ UNDP Accelerator Laba u BiH, realizovana je i treća projektna aktivnost.

Riječ je o jednočasovnoj zoomionici na temu „Ciljevi održivog razvoja“, koju je vodila Nataša Ristić, trener za Agendu 2030.

Tokom radionice 26 učesnika je imalo priliku da se upoznaju sa UNDP Ciljevima održivog razvoja i  Agendom 2030 i da je uz podršku trenera povežu sa zaštitom životne sredine i inovacijskim izazovom.

Svih 17 Ciljeva održivog razvoja povezano je sa tematskim područjima iz Strateškog plana UNDP-a. To su: održivi razvoj, demokratsko upravljanje i izgradnja mira i klima i otpornost na katastrofe. Cilj broj 1, koji se odnosi na siromaštvo, cilj broj 10, koji se odnosi na neravnopravnost i cilj broj 16, koji se odnosi na upravljanje, posebno su bitni za aktuelno djelovanje UNDP-a i dugoročno planiranje.

U narednom periodu biće realizovane i ostale aktivnosti projekta „Odigraj zeleno“.