Poziv malim i srednjim preduzećima (MSP) za iskazivanje interesa za učešće u programu podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu u okviru projekta DigIT SME

Privredna komora Republike Srpske, u saradnji sa partnerima realizuje Projekat „Centar za digitalizaciju, podizanje konkurentnosti i inovacije u MSP – DigIT SME“, koji ima za cilj podići konkurentnost i inovacione kapacitete izvozno-orijentisanih MSP u metalskom sektoru Republike Srpske. Značajne aktivnosti projekta odnose se na uspostavljanje i jačanje Centra za digitalnu tranformaciju Privredne komore Republike Srpske (CDT PKRS), unapređenje znanja MSP, osposobljavanje konsultanata za primjenu digitalne transfomacije u MSP, kao i podrška u implementaciji digitalne transfomacije u privrednim društvima.

Cilj Programa podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu, koji zajednički podržavaju Evropska unija i Vlada SR Njemačke u okviru projekta EU4Business u Bosni i Hercegovini, a sprovodi ga CDT PKRS, je dalje unapređenje uslova poslovanja za podršku MSP u RS u njihovom procesu digitalne transformacije.

Privredna komora RS objavila je Poziv MSP za iskazivanje interesa za učešće u Programu podrške digitalnoj transformaciji MSP za 2021. godinu u okviru projekta „DigIT SME“, koji je otvoren do 10.06.2021. godine.

Cilj poziva je podrška primjeni digitalne transformacije u minimalno deset izvozno orijentisanih privrednih društava u sektoru metalske industrije, u svrhu povećanja konkurentnosti i inovacionih kapaciteta MSP kroz proces digitalne transformacije.

Program podrške digitalnoj transformaciji MSP u RS za 2021. godinu, biće podržan od strane Projekta DigIT SME, a obuhvata dva ključna elementa za MSP:

 · Obezbjeđenje konsultantske podrške za izradu Ekspertske analize i razvoj Strategije za primjenu digitalne transformacije u privrednim društvima,

· Podršku pri implementaciji digitalnih rješenja, u skladu sa preporukama iz Strategije.

Više informacija o samom pozivu i načinu prijavljivanja možete pronaći na sljedećem linku.