Poziv na dostavljanje informacija za firme iz BiH koje proizvode/mogu proizvesti zaštitnu medicinsku opremu

U okviru podrške vlastima Bosne i Hercegovine u odgovoru na pandemiju COVID-19, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) poziva sve firme iz BiH koje imaju kapacitet za proizvodnju zaštitne medicinske opreme da popune spisak opreme koju proizvode/mogu proizvesti (dokument ispod) i pošalju isti na e-mail adresu registry.ba@undp.org do četvrtka, 2. aprila 2020. godine do 12.00 sa napomenom “Za Odgovor na Covid-19 u BiH-Proizvodnja zaštitne medicinske opreme“.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvelo je nacionalno vanredno stanje 17. marta 2020. godine definišući sveobuhvatni set mjera kako bi se suzbilo dalje širenje virusa COVID-19 na prostoru BiH. Projekat “Odgovor na COVID-19 u BiH” će služiti kao pomoć lokalnim, kantonalnim, entitetskim i državnim institucijama u pravovremenoj nabavci potrebne medicinske opreme i materijala, a u svrhu sprečavanja i suzbijanja COVID-19 virusa na teritoriji BiH.

ZAŠTITNA MEDICINSKA OPREMA

Zainteresovani ponuđači iz BiH se mole da popune spisak opreme koju proizvode/mogu proizvesti i pošalju isti na e-mail adresu registry.ba@undp.org do četvrtka, 2. aprila 2020. godine do 12.00 sa napomenom “Za Odgovor na Covid-19 u BiH“.

*Napomena: Svi pristigli podaci će se koristiti isključivo od strane UNDP-a u BiH, a za trenutnu analizu tržišta medicinske opreme i materijala u BiH.