Predstavnici RAGA-e I Gradske uprave učestvovali na konferenciji “Gradovi za klimatsku neutralnost”

Prethodne sedmice grad Gradiška je uzeo aktivno učešće na konferenciji pod nazivom “Gradovi za klimatsku neutralnost”, koja je organizovana u Ljubljani, a pored Gradiške učešće su uzeli I gradovi I organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana, te mreže CIVINET Grčka-Kipar.

Cilj događaja je bio da se pristunima predstavi institucionalizacija održive urbane mobilnosti u zemljama Zapadnog Balkana, sa preporukama kako istu unaprijediti. Takođe održan je niz radionica na temu održive urbane mobilnosti ProSUMP.

Drugog dana događaja organizovane su panel diskusije na ovu temu, te su prikazani primjeri dobre prakse u gradu Ljubljani.

Događaj smo iskoristili I da obilježimo 10 godina postojanja mreže CIVINET Slovenija-Hrvatska-Jugoitočna Evropa, čiji član je I Grad Gradiška.

#Cities4Climateneutrality