Preliminarna lista korisnika sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju

REPUBLIKA SRPSKA
GRAD GRADIŠKA
GRADONAČELNIK
KOMISIJA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ PROGRAMA PODSTICAJA EKONOMSKOM RAZVOJU I ZAPOŠLJAVANJU U PARTNERSTVU SA MEG PROJEKTOM KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU POČETNICIMA U POSLOVANJU

Broj: 02-3-3-3/19
Datum: 11.11.2019. godine

Na osnovu Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju („Službeni glasnik grada Gradiška“, broj 15/18) i Javnog poziva za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju, broj 02-3-3/19 od 25.09.2019. godine, Komisija

O B A V J E Š T A V A

Podnosioce prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju da se Preliminarna lista korisnika sredstava iz Javnog poziva nalazi na oglasnoj ploči i internet stranici Gradske uprave grada Gradiška.

Potrebne informacije mogu se dobiti na telefone 051/810-341 i 051/810-344.

Prilog:

– Preliminarna lista korisnika sredstava iz Programa podsticaja ekonomskom razvoju i zapošljavanju u partnerstvu sa MEG projektom kroz finansijsku podršku početnicima u poslovanju