Prezentacija kulturne baštine i lokalnih resursa na međunarodnom programu u Njemačkoj

U okviru Erasmus + projekta „PRO- YOUTH“ (2018- 2021) održane su radionice i predavanja u Gradskom muzeju u Stutgartu. Koncept projekta zasniva se na njegovanju kulturne baštine, a države učesnice Bugarska, Hrvatska, Njemačka, Italija i Rumunija, zajedničkim snagama žele ponuditi rješenja za probleme nezaposlenosti mladih, manjka kvalifikovanog kadra u oblasti kulture i turizma. Predstavnici Razvojne agencije Gradiška prisustvovali su od 30- 31. januara 2020. godine interaktivnom programu i prezentovali lokalne institucionalne i resurse civilnog sektora koji mogu zadovoljiti uslove tržišta rada.