Raga i Tehnička škola na svečanoj ceremoniji dodjele grantova Regionalnog challenge fonda BiH

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je svečana ceremonija proglašenja konzorcijuma odabranih za finansiranje u prvoj fazi projekta Regionalni challenge fond, na kojoj su učestvovali predstavnici Razvojne agencije i Tehničke škole Gradiška.

Projekat Tehničke škole „Zajedno do kvalitetnijeg dualnog obrazovanja“, koji je pripremala Razvojna agencija Gradiška bio je jedan od 205 pristiglih Izjava o zainteresovanosti na području Zapadnog Balkana. Od 43 prijave koje su pristigle iz BiH, projektni prijedlog Tehničke škole proglašen je jednim od 4 najuspješnija, te će biti finansijski podržan od strane Regionalnog challenge fonda.

U sklopu ovog projekta, za investiranje u infrastrukturu i opremu neophodnu za stručno obrazovanje, kao i stručno usavršavanje na području cijele BiH izdvojeno je 1,4 miliona evra.

Ceremonija je okupila zvaničnike Komorskog investicionog foruma, Njemačke ambasade, Njemačke razvojne banke, te predstavnike nadležnih Ministarstava i nagrađenih konzorcijuma.