Razvojna agencija Republike Srpske: Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga

Javni poziv za pružanje obuke u oblasti kontrolinga na području Republike Srpske.

Kontroling je vodeća njemačka metodologija upravlјanja preduzećem kojom se prikuplјaju poslovne informacije neophodne rukovodiocima za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka (izrada budžeta, strateško planiranje, obračun troškova i učinaka, interno informisanje i izvještavanje, planiranje investiranja i dezinvestiranja, analiziranje poslovanja preduzeća, uvođenja elektronske obrade podataka, posebna istraživanja i slično).

Cilј obuke je da polaznici steknu osnovna znanja iz oblasti kontrolinga i ovladaju alatima i tehnikama koje će praktično primijeniti u svom radu i u radu preduzeća.

Obuka će obuhvatiti slјedeće oblasti:

 • Kolbov ciklus učenja,
 • Fasilitacija,
 • Dizajniranje obuke trenera,
 • Osnove kontrolinga,
 • Specifični alati kontrolinga,
 • Životni ciklus proizvoda,
 • Analiza konkurencije,
 • Benchmarking šabloni,
 • Spoznaja slabosti preduzeća,
 • BCG matrica,
 • ABC analiza,
 • Izrada „onePage“ izvještaja,
 • Upravlјanje izvještajima,
 • Generisanje izvještaja iz eksela,
 • Upravlјanje radnim timovima.

Obuka obuhvata teorijski i praktični dio, a održavaće se u Istočnom Sarajevu od juna do novembra 2021. godine. Po završenoj obuci polaznici dobijaju sertifikat koji izdaje Razvojna agencija Republike Srpske i ovlašteni ICV International Controller Verein (Međunarodno udruženje kontrolera) trener.

Detaljne informacije o uslovima za prijavu, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijavljivanja možete pronaći na sljedećem linku.