Rezultati javnog konkursa za dodjeljivanje sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine za 2019. godinu

Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske je u oblasti razvoja sistema integrisanog upravljanja ambalažnim otpadom u jedinicama lokalne samouprave odobrio grantovska sredstva JK “Gradska čistoća” a.d. Gradiška.

Rezultate možete pogledati na sledećem link-u:

Odluka o izboru korisnika