U okviru Challenge Funda otvoren Peti poziv za dostavljanje prijedloga projekata.

Obavještavamo vas da je u okviru Challenge Funda otvoren Peti poziv za dostavljanje prijedloga projekata.

Rok za podnošenje prijava je 24. mart 2020. godine do 16:00 časova.

Cilj predmetnog poziva je podrška privrednim subjektima sa inovativnim idejama, proizvodima i uslugama iz BiH i Švedske.

Sve pristigle prijave biće ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterijuma – inovativnost, izvodljivost, održivost poslovne ideje i društvena korist.

Prihvatljivi podnosioci projektnih prijedloga moraju:

- imati status privrednog subjekta;
- biti registrovani u BiH ili Švedskoj;
- obavljati registrovanu djelatnost najmanje šest mjeseci do dana objave Poziva;
- biti profitno orijentisani;
- osigurati 50% sufinansiranja.

Ukupni budžet namijenjen za sufinansiranje projekata u okviru ovog poziva je 750 000 evra.

Detaljne informacije o Pozivu dostupne su na sljedećoj internet stranici: https://c2c.ba/bs/pozivi/5-javni-poziv-za-dostavu-projektnih-prijedloga-za-koristenje-sredstava-challenge-fonda/6.