U Razvojnoj agenciji održana radionica „Mediji i javni nastup“ sa Davidom Pavlovićem

U svrhu jačanja internih kapaciteta Razvojne agencije Gradiška juče je održana kreativna radionica pod nazivom „Mediji i javni nastup“ sa Davidom Pavlovićem. Zaposleni u Razvojnoj agenciji imali su priliku da se kroz tročasovnu radionicu upoznaju sa osnovama medijske komunikacije, najčešćim greškama prilikom javnog nastupa, te načinima kako da se one otklone.

„Niko od nas nema strah od samog javnog nastupa, koliko od rezultata tog nastupa, odnosno reakcije okoline na ono što smo izgovorili pred okom kamere. Strah se prevazilazi govornim vježbama, pravilnim disanjem i ispravnim držanjem. Kvalitetna priprema je osnov svakog javnog nastupa, a sigurnost dolazi iskustvom“, istakao je predavač David Pavlović, sportski komentator Arene sport.

U prvom dijelu radionice, učesnici su uz pomoć predavača mapirali najčešće razloge lošeg javnog nastupa, komentarisali opštu situaciju u medijima, sa posebnim akcentom na sadržaj koji se plasira. Drugi dio radionice bio je rezervisan za simulaciju intervjua gdje su se učesnici našli u ulogama voditelja i gosta, kako bi se skrenula pažnja na greške prilikom javnog nastupa, naročito u domenu neverbalne komunikacije.

„Radionica je bila veoma korisna za nas u Agenciji s obzirom na to da često imamo javne nastupe u vidu predstavljanja javnih poziva i odobrenih projekata, kao i događaja koje realizujemo. Mogli smo da analiziramo greške koje svjesno i nesvjenso pravimo, te da radimo na njihovom otklanjanu“, rekao je projektni menadžer Siniša Balta.

Radionica „Mediji i javni nastup“ sa Davidom Pavlovićem bila je druga aktivnost Razvojne agencije u ovoj radnoj sedmici jer je prethodno održano predavanje „Šta je vještačka inteligencija?“ sa Dejanom Ugrenović, što je najava sličnih događaja i u narednom periodu.

„Događaji koje smo organizovali u prethodnom periodu su jedan od fokusa multisektorskog djelovanja Agencije sa ciljem umrežavanja svih aktera lokalnog ekonomskog i društvenog razvoja. U narednom periodu planiramo nove kreativne aktivnosti u Agenciji i HUB-u 078, koje ćemo realizovati u saradnji sa pojedincima, organizacijama i javnim institucijama“, zaključio je Bogdan Vicanović, direktor Razvojne agencije.

Tekst i fotografija: Raga