Završen zeleni izazov!

Kroz projekat „Odigraj zeleno“ koji je provodila Razvojna agencija, Gradiška je pokazala da je dorasla dvolinijskom prikupljanju otpada. Naime, završen je tromjesečni zeleni izazov, koji je obuhvatao takmičenje u prikupljanju PET ambalaže pomoću mobilne aplikacije.
Odlaganjem PET boca na 2 zelena ostrva u centru grada, takmičari su imali priliku da osvoje nagrade, ali i da značajno izmijene percepciju o upotrebi sekundarnih sirovina i zaštiti životne sredine. Zahvaljujemo svim učesnicima koji su zaigrali s nama, a najveće pohvale pobjednicima koji su osvojili vrijedne nagrade:

  1. nagrada- 12 mjeseci besplatna usluga KP „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška za domaćinstvo + smartwatch (takmičarka Milodanka Popadić)
  2. nagrada- 6 mjeseci besplatna usluga KP „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška za domaćinstvo + powerbank (takmičarka Elma Ćeman)
  3. nagrada- 3 mjeseca besplatna usluga KP „Gradska čistoća“ a.d. Gradiška za domaćinstvo + promotivni paket (takmičar Aleksandar Ivaštanin)

O terminu dodjele nagrada, svi takmičari biće blagovremeno obaviješteni.